Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Công Ty 16/09/2010 - 16/09/2015

Ngày 16/09/2015 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Bình Nghĩa tổ chức mừng công ty thành lập được 5 năm,

Một số hình ảnh ngày sinh nhật:

 

Bình luận

1

1 - 04/09/2022 00:38:40

555

1

1 - 04/08/2022 13:50:29

555

1

1 - 04/08/2022 13:50:29

555

1

1 - 04/08/2022 13:50:28

555

1

1 - 04/08/2022 13:50:28

555

Viết bình luận