Hội Thảo khoa học thường niên 2022 - Bệnh viện Việt Pháp

Ngày 23/10/2022 BNC medipharm tham dự hỏi thảo khoa học thường niên 2022 - tại hội trường tầng 6 Bệnh viện Việt Pháp. Chủ để của hội thảo năm 2022: Tình trạng hậu Covid-19 - Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nội khoa thường gặp.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội thảo:

 

 

 

Viết bình luận