Hội thảo khoa học giới thiệu các sản phẩm của BNC Medipharm tới Công ty Dược Ngọc Đông - Địa bàn Bắc Giang

Hội thảo khoa học giới thiệu các sản phẩm của BNC Medipharm tới Công ty Dược Ngọc Đông - Địa bàn Bắc Giang. Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội thảo.

 

Viết bình luận