Hội Chợ Xuân Giảng Võ 2016

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Bình Nghĩa tham gia hội chợ xuân giảng võ diễn ra từ ngày 27/01/2016 - 05/02/2016

Một số hình ảnh hoạt động tại triển lãm:

Cục trưởng cục ATTP Trần Quang Trung & Trần Hùng đến thăm gian hàng của Công ty,

Bình luận

1

1 - 04/09/2022 00:38:41

555

1

1 - 04/08/2022 13:16:27

555

1

1 - 04/08/2022 13:16:26

555

1

1 - 04/08/2022 13:16:25

555

1

1 - 04/08/2022 13:16:17

555

Viết bình luận