Giới thiệu về hãng Captek Sofgel International Inc.

Giới thiệu về hãng Captek Sofgel International Inc.

Được thành lập vào năm 1996, Captek Softgel International Inc. (CSI) là một công ty tư nhân, FDA đã đăng ký và kiểm toán, chứng nhận GMP, nhà sản xuất hợp đồng dịch vụ đầy đủ các công thức bổ sung chế độ ăn uống tùy chỉnh. CSI có các dây chuyền đóng gói hiệu quả cao hoạt động 24/7, có khả năng sản xuất hơn 2,5 tỷ viên nang mềm mỗi năm. Cơ sở này bao gồm khoảng 85.000 feet vuông sản xuất, phòng thí nghiệm phân tích, phòng thí nghiệm thí điểm và không gian kho bãi. Captek hoàn toàn tuân thủ FDA cGMP và đã được chứng nhận độc lập bởi NSF International.

Chi tiết xem thêm tại website: http://capteksoftgel.com/

Một số hình ảnh nhà máy và hình ảnh lãnh đạo BNC medipharm làm việc với hãng Captek Softgel International Inc để ký kết sản xuất.

 

 

Bình luận

1

1 - 08/21/2022 13:39:07

555

1

1 - 08/21/2022 13:39:05

555

1

1 - 08/21/2022 13:39:04

555

1

1 - 08/21/2022 13:38:58

555

1

1 - 08/21/2022 13:38:52

555

Viết bình luận