BNC medipharm - Tố chức du xuân ngày mùng 8 tết Quý Mão 2023

Ngày 29/01/2023 tức ngày mùng 8 tết Quý Mão. BNC medipharm tổ chức du xuân đầu năm cầu một năm làm ăn may mắn bình an và gia đình hạnh phúc đến toán thể ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên BNC medipharm.

 

 

Viết bình luận