BNC medipharm - Khai trương nhà thuốc Nhất Tâm - Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Ngày 14/10/2023 BNC medipharm - Khai trương nhà thuốc Nhất Tâm - Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên. Dưới đây là một số hình ảnh ngày khai trương nhà thuốc.

 

Viết bình luận