BNC medipharm - Đối tác chiến lược VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI VÀ Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Dưới đây là một số hình ảnh BNC medipharm tại lễ ký kết Đối tác chiến lược VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI VÀ Y TẾ CỘNG ĐỒNG

 

Bình luận

1

1 - 08/21/2022 13:21:02

555

1

1 - 08/21/2022 13:21:02

555

1

1 - 08/21/2022 13:21:01

555

1

1 - 08/21/2022 13:20:56

555

1

1 - 08/21/2022 13:20:50

555

Viết bình luận