BNC medipharm - Mừng sinh nhật nhật tháng 10 cho cán bộ Công nhân viên

BNC medipharm - Mừng sinh nhật nhật tháng 10 cho cán bộ Công nhân viên. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

 

Viết bình luận